STEPS – Iskolai oktatás

STEPS – Interkulturális oktatás és szociális mediáció mint a roma és menekült gyermekek és serdülők társadalmi integrációjának eszközei

A STEPS projekt általános célja a roma és menekült gyermekek és serdülők társadalmi és iskolai befogadásának előmozdítása a tanárok, pedagógusok, szociális munkások és más, e területen dolgozó szakemberek és szervezetek kapacitásépítése révén, valamint az interkulturális és befogadó oktatással kapcsolatos ismeretek és innovatív gyakorlatok biztosítása, a korai iskolaelhagyás csökkentése.

PROGRAM: Erasmus+ KA220 Együttműködési partnerségek az iskolai oktatásban

CODE: 2022-1-PT01KA220-SCH-000088350

KÖLTSÉGVETÉS: 120.000,00 €

STEAM+ Jó Gyakorlatok

A projekt egyik fő célja az volt, hogy a résztvevő felek megfigyeljék és összegyűjtsék a STEAM-oktatás jó gyakorlatait. Ezek a gyakorlatok azért fontosak, mert azokat a konkrét módszereket képviselik, amelyeket a pedagógusok a kisgyermekekkel és gyermekekkel végzett munkájuk során alkalmaznak. A 0-6 éves korú gyermekek oktatása jellemzően játékokat foglal magában – a játék a kisgyermekek számára a kapcsolatteremtés természetes módja, nemcsak másokkal, hanem általában a körülöttük lévő világgal is -, így az általunk összegyűjtött jó gyakorlatok valójában strukturált játékok, amelyeket könnyen be lehet építeni a tantervbe.

PROGRAM: Erasmus+ Partnerships for Creativity

KÓD: 2020-1-HU01-KA227-SCH-094051

BUDGET: 133.480,00 €

STEAM+ 2021

A STEAM+ 2020 átfogó célkitűzése az, hogy egy innovatív módszeren keresztül -mely magába foglalja a STEAM szaktudását és az ECEC gyakorlatait- fejlessze a jövő EU állampolgárainak kreatív és kritikus gondolkodásmódját.

PROGRAM: Erasmus+ Partnerships for Creativity

KÓD: 2020-1-HU01-KA227-SCH-094051

BUDGET: 133.480,00 €

C4S 2020

A C4S projekt célja a tudomány befogadó gyakorlatának népszerűsítése. A C4S projekt célkitűzései három fő pilléren nyugszanak: Munka a kiszolgáltatott közösségekkel, a tudatosság növelése intézményi szinten, illetve a befogadó természettudományos oktatásszemlélet népszerűsítése.

PROGRAM: HORIZON 2020

KÓD: GRANT-AGREEMENT 872104

BUDGET: 1.154.516€

FAIRY TALES 2019

Ennek a projektnek a célja egy befogadóbb megközelítés kialakítása oktatáshoz, a meséken alapulva egy speciális eszközön keresztül (Mesés-játékkártyák).

PROGRAM: Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for youth

KÓD: 2018-2-IT03-KA205-014431

BUDGET: 121,222.00€

NET-WORKS 2020

A NET-WORKS 2020 projekt fő célkitűzése nemzeti és nemzetközi, munkaalapú felnőttoktatást biztosító szervezetekből álló network-ök kiépítése, melyeknek tagszervezetei a projekt keretein belül megszerzik az effektív felnőttoktatáshoz szükséges tudást és eszköztárat, mely különösen a munkaerőpiactól távolabb lévő személyek (re)integrálása esetén lesz hasznos.

PROGRAM: ERASMUS+ PROGRAMME | KA3: Support for policy reforms

KÓD: 621524-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

BUDGET: 513.000€

HEFI 2020

A HEFI 2020 projekt fő célkitűzése a toszkán kisgyermeknevelési módszertan megismertetése és elsajátítása hazai jövőbeli szakemberek által, ezáltal magasabb szintű szakmai segítséget nyújtva az etnikai kisebbségekhez tartozók és gyermekeik számára.

PROGRAM: Erasmus+ Mobility for learners and staff in vocational education

KÓD: 2020-1-HU01-KA102-078207

BUDGET: 126.676 €

FIRST STEPS 2020

A FIRST STEPS 2020 fő célkitűzése a hátrányos helyzetű gyermekek szociális viselkedésbeli beilleszkedésének megvizsgálása és fejlesztése, ellenőrizve továbbá az iskolaváltások (pl. bölcsődéből óvodába, illetve óvodából általános iskolába) sikerességét.

PROGRAM: Erasmus + Strategic Partnerships for school education

KÓD: 2020-1-HU01-KA201-078756

BUDGET: 142.495 €

DYSCOURSE 2020

A DYSCOURSE projekt célja egy olyan online tanulási platform kiépítése, amely különböző stratégiákon és munkamódszereken keresztül elősegíti a diszlexiával élő gyermekek, vagyis az összes iskoláskorú gyermek 5-10% százalékának tanulmányait.

PROGRAM: Erasmus+ Strategic Partnerships for adult education

KÓD: 2020-1-MK01-KA204-077788

BUDGET: 126.676 €

ART & INCLUSION 2020

Az ART & INCLUSION 2020 projekt fő célja, hogy szakemberek és ebben a szférában tevékenykedő szervezetek révén promotálja a fogyatékossággal, illetve a mentális betegséggel élő felnőttek szociális inklúzióját.

PROGRAM: Erasmus+ Strategic Partnerships for adult education

KÓD: 2020-1-PT01-KA204-078809

BUDGET: 186.752 €