A Galileo számos területen jelen van. Tevékenységeink közül néhány a legfontosabb:

Korai nevelés és gondozás:

Dolgozunk a kisgyermekkori nevelés és gondozás-, illetve az óvodai nevelés minőségének javításán, az inkluzivitás erősítésén, az interkulturális látásmód terjesztésén és az óvodák és óvodák készségfejlesztésén.

A minőségi kisgyermekkori oktatás és gondozás megalapozhatja az élet későbbi sikereit az oktatás, a jólét, a foglalkoztathatóság és a társadalmi beilleszkedés szempontjából, és különösen fontos a hátrányos helyzetű gyermekek számára. A magas színvonalú kisgyermekkori nevelés és gondozás ezen tényezők miatt hatékony és eredményes hosszú távú befektetés.

Szociális gazdaság – Üzleti modell Európa jövője számára:

A szociális gazdaság vállalkozások és szervezetek sokféleségéből tevődik össze, amelyek az emberek prioritásának, a tőkének, a demokratikus kormányzásnak, a szolidaritásnak és a legmagasabb profit újrabefektetésének körében egyesülnek az imént említett tényezők és a fenntartható fejlődés célkitűzéseinek megvalósítása érdekében.

A Galileo Progetti határozottan támogatja a Work Integration Social Enterprises (WISE) modell fejlesztését Magyarországon és Európában.

A WISES a gazdasági rendszer magját képező vállalkozások sokasága, amelyeknek a társadalmi célja a társadalmi integráció és az állampolgári tudat erősítése, erős pedagógiai dimenzióval, a munkaalapú felnőttképzésen alapulva.

Szakképzés az európai mobilitáson keresztül – Erasmus+:

Az Erasmus+ által finanszírozott mobilitási tevékenységek célja, hogy tanulási lehetőségeket biztosítsanak az egyéneknek, és támogassák a szakképzésben részt vevő szakemberek és más szervezetek nemzetközivé válását és intézményi fejlődését. A Galileo 2011 óta népszerűsíti a szakképzésben tanulók, a tanárok és a személyzet tanulási lehetőségeit, együttműködve a magyar szakképzési szolgáltatókkal és európai vállalkozásokkal: eddig mintegy 150 tanuló számára nyújtottunk szakmai gyakorlatot, valamint tanulmányi látogatásokat a tanárok és a személyzet számára.