Időtartam: 01/01/2019 – 31/12/2020

Ennek a stratégiai partnerségnek a célja a elfogadó megközelítés kialakítása az állami oktatáshoz és képzésekhez, amely megközelítés a mesék világán és egy speciális eszközön keresztül érné el ezen célját, amelyet a „Stranaidea” helyi szinten hozott létre és fejlesztett ki, majd az Olasz Erasmus+ Nemzeti Ügynökség ismert el, mint bevált eszköz, amelyet fejleszteni kell és európai szinten ismertté tenni.

Az eszköz magában foglal egy kártyacsomagot, amely történetek kitalálásához használható, amelyeket a kártyák és a Propp tanulmányai inspiráltak, a történetek és a mesék struktúráinak és visszatérő elemeinek azonosítása alapján, ahol a sokféleség és a különböző típusú hátrányos helyzetek a karakterek tulajdonságai, amelyeket figyelembe kell venni. A mesék kidolgozásától kezdve a kártyák felhasználhatók a modern világ szemlélésére, ötletes aspektuson és új értelmezéseken keresztül. Lehetőség van arra is, hogy a diákokkal új típusú kártyákat és új, a csomagban már meglévő típusú kártyákat készítsenek.

Általános célok:

  • A hátrányos helyzetű diákok integrációjának elősegítése, beleértve a migrációban érintett embereket;
  • A diszkrimináció és a szegregáció bármilyen formájának megelőzése és leküzdése az oktatásban;
  • A tanárok és a pedagógusok támogatása a konfliktusok és az eltérések kezelésében.
  • Hozzunk létre közösen egy elfogadó és demokratikus környezetet.

Partnerek

– Strana Idea (Italy)

– YES association (Holland)

– Jaunpils novada Dome (Latvia)