NET-WORKS 2020

A NET-WORKS 2020 projekt fő célkitűzése nemzeti és nemzetközi, munkaalapú felnőttoktatást biztosító szervezetekből álló network-ök kiépítése, melyeknek tagszervezetei a projekt keretein belül megszerzik az effektív felnőttoktatáshoz szükséges tudást és eszköztárat, mely különösen a munkaerőpiactól távolabb lévő személyek (re)integrálása esetén lesz hasznos.

PROGRAM: ERASMUS+ PROGRAMME | KA3: Support for policy reforms

KÓD: 621524-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

BUDGET: 513.000€

SEE 2019

A projekt célja az volt, hogy feltérképezze azokat a társadalmi vállalkozásokat és szervezeteket, amelyek a nők felhatalmazásáért és társadalmi integrációjáért, a munkájukba való beilleszkedésért, a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációjáért és a társadalmi vállalkozások általános fejlődéséért dolgoznak.
SEE – Szociális gazdaság és a társadalmi vállalkozások a hátrányos helyzetű emberek befogadása érdekében.

PROGRAM: Human Rights Fund 2019 Democracy Fund 2019 – Embassy of the Kingdom of the Netherlands

KÓD: BDP-MR-2019-04

BUDGET: 13.122 €

THE AUTONOMY PATHS 2017

A CEI stratégiai célkitűzése a CEI-tagállamok támogatása az európai integráció felé vezető úton; ezenfelül elősegíteni a CEI-tagállamok uniós szabályokhoz és modellekhez való igazodását; kis és közepes méretű projektek megvalósításán keresztül.

PROGRAM: CEI – Central European Initiative

KÓD: 1202.023-17

BUDGET: 29.941 €

JOBCOACH+ 2016

A projekt célja a legjobb és a leginnovatívabb gyakorlatok kidolgozása és közvetítése volt a partnerszervezetek között, amelyek a munkaintegrációs társadalmi vállalkozásokhoz és a Jobcoach sajátos szakmai profiljához kapcsolódnak.

PROGRAM: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices.

KÓD: 2013-3104/001-001

BUDGET: 56.000 €

RESPEC 2013

A projekt célja az volt, hogy elősegítse a szociális gazdaság területén bevált gyakorlatok azonosítását, közvetítését és átadását.

PROGRAM: European program PROGRESS

KÓD: VS/2013/0318

BUDGET: 146.363 €