A Galileo Progetti-t 2009-ben alapították Budapesten olasz és magyar partnerek. A többségi részvényes az ARCA Social Cooperative, jóléti és oktatási szolgáltatások kezelésével foglalkozik. Az ARCA honlapját ezen a linken keresztül lehet elérni.

Az „Arca” Szociális Szövetkezet Kft. 1983-ban alakult, és a szociális, jóléti és oktatási szolgáltatások menedzselésével foglalkozik, amelyeket a közigazgatással együttműködve magánszolgáltatásként formáltak meg és nyújtanak jelenleg. Körülbelül 1300 embert foglalkoztat, ebből mintegy 900 partnert. Az Arca szerepet vállal a toszkán régióban élő  kiskorú, kora gyermekkori, idős emberek, fogyatékkal élők, szenvedélybetegségben szenvedők és pszichés szorongások felé irányuló segítségnyújtás és szolgáltatási rendszerének fejlesztésében. A szövetkezet különféle projektjein és szerepvállalásain keresztül törekszik a közösség általános anyagi helyzetének, illetve életszínvonalának előmozdítására, illetve a polgárok integrációjára az együttműködés, a részvétel, a demokrácia, az elszállásolás, illetve és a felelősségvállalás elvei alapján, a 381/1991-es olasz törvényt követve.

Az Arca küldetése

 • Dolgozni a polgárok jóléte és integrációja érdekében.
 • Innovatív működtetési módszerek közvetítése a különböző szolgáltatások területén.
 • A partnerek értékelése.
 • Területi hálózatok kialakítása egyesületek, önkéntes szervezetek, intézmények és vállalkozások együttműködésével.

Célok

 • A partnerek munkájának elősegítése érdekében javítani szakmai és munkakörülményeket.
 • Mindenki potenciáljának értékelése, figyelembe véve az igényeket, az adottságokat és a sajátosságokat.
 • Támogatni a tagok felelősségvállalását, részvételét a vállalkozások adminisztrációjában, a kölcsönösség elveit figyelembevéve. 
 • A szociális vállalkozások értékbecslése befektetési és innovációs képességek révén.

Értékek

 • A személy, mint gondolkodásunk és társadalmi cselekvésünk központja.
 • A szolidaritás, mint a polgárság életvitelének felelősségteljes módja.
 • A részvétel és a demokrácia, mint az összehasonlításon alapuló véleményalkotás és a közösen történő építkezés alapvető módja.
 • Az együttműködés és az összefogás, amely értéket biztosít minden társadalmi kérdés megválaszolásához, amellyel dolgozunk.
 • A vállalkozás, mint szolidaritási eszköz a társadalomban, a kölcsönösség elvének a szolgálatában.
 • Az átláthatóság.
 • A munka.

Az Arca ragaszkodik a „Lega Nazionale Cooperative e Mutue” működési szabályaihoz, ráadásul az Arca elősegítette és támogatta az Ulisse Social Cooperative (B típusú szövetkezet) létrehozását, azzal a céllal, hogy a hátrányos helyzetű emberek integrációja révén szolgáltatásokat hozzon létre és fejlesszen.

2009-ben az Arca megalapította és elindította a Galileo Progetti társaságot, azzal a céllal, hogy támogassa a szociális szektor fejlődését, a magyarországi integrációs irányelveket, a képzésn, a tapasztalatcserén, a a bevált gyakorlatok behozatalán keresztül, különösen Olaszországból.

A szövetkezet két területen működik: gyermekkori gondozás és szociális szféra területén.

A gyermekkori terület a kora gyermekkori szolgáltatások tervezésével és kezelésével foglalkozik (0-6 évesek); jelenleg több mint 90 szolgáltatást kezel a toszkán régióban, köztük a „Nidi d’infanzia”, a „Spazi Gioco”, a „Centri Bambini e Famiglie”, a „Scuole dell’Infanzia”, a „Centri 0-6”, játékkönyvtárak, nyári üdülési a táboroztatási szolgáltatások, és a „Coordinamento pedagogico”, a helyi közigazgatással és magánszemélyekkel együttműködve.

A legtöbb szolgáltatást a helyi közigazgatás megbízásából kezelik, de az évek során az Arca új szolgáltatásokat hozott be az állami-, és magánóvodáknak, a kiépített hálózaton vagy a közvetlen kapcsolaton keresztül a családokkal. Pénzügyi szilárdságának köszönhetően az Arca folyamatosan részt vesz a befektetési műveletekben, mint például a projektfinanszírozás, amely olyan pénzügyi művelet, amely lehetővé teszi a közigazgatás számára, hogy olyan munkákat és megbízásokat végezzenek el, amelyek részben vagy teljesen magánszemélyektől függenek.

Az Arca Szövetkezet kora gyermekkorban történő gondozási szolgáltatásai a gyermek teljes testi, lelki és érzelmi jólétét célozzák, amely lehetővé teszi a gyerekek számára, hogy új tapasztalatokat szerezzenek, fontos kapcsolatokat teremtsenek, fejlődjenek a személyiségük és a ritmusok szerint. Minden gyermeknek lehetőséget biztosítanak a szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, hiszen vallják, hogy minden gyermek egy egyéni kincs, egy saját világ, amelyet tiszteletben kell tartani és meg kell védeni a hátrányos megkülönböztetés elől.

A szövetkezet az évek során kifejlesztett tervezési procedúrájával lehetőve tette, hogy kiforrottabban tudjon reagálni a helyi hatóságok és a családok igényeire és krízis helyzeteire, előmozdítva az innovatív szolgáltatásokat, amelyek összeegyeztetik a magas pedagógiai minőséget a rugalmas és változatos válaszokkal.

Az Arca szövetkezet néhány éve kutatási projektet indított a médiaoktatás gyermekgondozási szolgáltatásokban való felhasználásáról, amelynek eredményeként 2018-ban létrejött az Arcalab, az Arca-i gyermekek és családok dokumentációs központja, egy képzési és kutatási hely, amely teret biztosít a családokkal való tudásközvetítésre a médiaoktatás és az új technológiák tudatos és kreatív felhasználásának témájában, segítve az élményhálózat kiépítését és a gyermekkori kultúra terjesztését a területen. Az Arcalab központjában gyermekeknek és családoknak szentelt tevékenységek állnak.

A közösségi területen különböző típusú szolgáltatások léteznek (típustól, felhasználóktól, szolgáltatás típusától függően):

 • Szolgáltatások kiskorúak számára: Az Arca különleges nevelési igényű gyermekeknek szóló szolgáltatásokat irányít és népszerűsít, amelyek célja az egyéni kognitív, viselkedési, kapcsolati és szocializációs készségek fenntartása és/vagy fejlesztése. A szövetkezet magánszférában két oktatási közösséget, valamint pályázatok útján otthoni, iskolai és területi oktatási szolgáltatásokat kezel.
 • Szolgáltatások fiataloknak: Az Arca hosszú évek óta dolgozik az ifjúsági központokban és az Informagiovani-ban, ahol elősegíti a tájékoztatást, a kulturális promóciót, a tájékozódást, a támogatást és a növekedés kísérését.
 • Szolgáltatások a fogyatékkal élők számára: Az Arca elősegíti az autonómia integrációját és fejlesztését/ fenntartását célzó beavatkozásokat a közösség által védett fogyatékkal élő lakosok magánkezelése révén; fogyatékkal élők egészségügyi lakóhelyei; oktatási szolgáltatások otthon és iskolában; szocializációs központok; munkatámogató szolgáltatások (szocioterápiás vagy képzési gyakorlatok által az L.68/99. pont értelmében).
 • Szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek számára: Az Arca kezeli a szociális segély területi szolgáltatásait, valamint útmutatást biztosít a megfelelő munkakör megtalálásában.
 •  Szolgáltatások migránsoknak: Az írás-olvasási központok menedzsmentje, a tájékoztatás és a munkavállalás elősegítése révén az Arca segíti a migránsok beilleszkedését.
 • Szolgáltatások pszichés problémákkal küzdőknek: Az Arca kezeli a beavatkozásokat a lakóhelyeken, lakhatási központokban, röviden az otthoni gondozási szektorban.
 • Szolgáltatások szenvedélybetegeknek: Az Arca a megelőzés területén projekteket hajt végre, és a firenzei ASL nevében lakóintézetet kezel a szenvedélybetegek megfigyelésére és diagnosztizálására.
 • Szolgáltatások idős embereknek: Az Arca kezeli az Idősek lakóhelyeit, a lakhatási központokat, a helyi lakóhely-szolgáltatásokat, amellyel akár személygépkocsikat biztosítanak, és gondoskodnak a megfelelő információs ellátottságról is.

A szövetkezet az Európai Szociális Alapokra, a regionális alapokra, az Erasmus+-ra, a banki alapítványok alapjaira, a gyermekekkel kapcsolatos projektekre, a 8X1000 Waldensian Church projektekre vonatkozó projekteket fejleszt és irányít. A szövetkezet évek óta együttműködik a Galileo-val projektek és mobilitási csereprogramok megvalósítása érdekében. Az Arca Internazionale révén a szövetkezet előmozdítja és támogatja a nemzetközi együttműködés és szolidaritás útjait, felajánlva a tagoknak és a munkacsoportoknak a megbeszéléseket más országok szervezeteinek együttműködőivel, nemzetközi önkéntes tapasztalatokat, képzési és szakmai cserelehetőségeket külföldön egyaránt.