Duration: 25/12/2020 – 24/08/2022

A Nemzetközi Diszlexia Egyesület (2002) szakvéleménye szerint, a diszlexia egy neurobiológiai eredetű specifikus tanulási nehézség. Jellemzően egy diszlexiás embernek nehézségei támadnak a szavak pontos megértésénél, illetve a folyékony felismerésénél, emiatt pedig helyesírási, és dekódolási problémái adódnak az egyénnek. Mindemellett, a diszlexia a leggyakoribb tanulási rendellenesség (Rief & Stern, p. 3). A tanárok szerte a világon szembe néznek olyan diákokkal, akik ilyen problémával rendelkeznek. Ezen diszlexiával élő tanulók  nap mint nap ki vannak téve fokozottan az iskolai kudarc eshetőségének, alacsonyabb hatékonysággal tudnak olvasni és tanulni, emellett az önkorrigáló képességük is alacsonyabb szinteken áll (Burden, 2008), mint ahogy az önbecsülésük is (Alexander-Passe, 2006).

E tényezők fényében, a DYSCOURSE projekt fő célja egy olyan online tanulási platform kiépítése, amely különböző kurzusokból, és diszlexiával élők segítésére kialakított munkamódszerekből, illetve stratégiákból áll össze. Az eszköz fejlesztői és szellemi vezetői fiatal felnőttek (diákok a Speciális Nevelés és Oktatás, illetve a Rehabilitáció szakterületén). A platform tartalma fogja szolgáltatni egy hamarosan elkészülő applikáció hátterét, amelyen keresztül a szülők, gondviselők, pedagógusok, nevelők, ahogy a többi diák is, nyomon tudják követni a fejlődését a diákok olvasás-, és íráskézségének. Ezek a vívmányok gyakorlatban és elviekben kiemelkedően jó változásokhoz vezethetnek. 

Partnerek :

-Zdruzenie za disleksija AJNSTAJN Skopje (Republic of North Macedonia)

-Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca (Italy)

-Latvijas Disleksijas biedriba (Latvia)