THE AUTONOMY PATHS

A Central European Initiative (CEI) egy regionális kormányközi fórum, amely elkötelezte magát az európai integráció támogatása mellett a tagállamok között az Európai Unióban (EU) és a nemzetközi szervezetekkel. Ez a kiadvány inspiráló és hasznos ötleteket kínál azok számára, akik a társadalmi integráció területén dolgoznak, valamint további stratégiákat ajánl az Európa 2020 irányelveivel kapcsolatban az integrációt és az aktív fejlődést illetően. Tartalmazza továbbá az európai társadalmi integráció szükségességének a magyarázatát, a hátrányos helyzetűek munkahelyi bevonási technikáinak az elemtését, végül a kiadvány az egyes partnerek által bevált eljárásainak az összegyűjtésével zárul.

PRESS

A PRESS projekt hozzájárul az Európa 2020 program által az oktatásban, a foglalkoztatásban és a társadalmi integrációban kitűzött célok eléréséhez, Magyarországon pedig a nemzeti társadalmi integrációs stratégia végrehajtásához: mélyszegénység, gyermek-, illetve romaszegénység (2011-2020) elleni harchoz. A kiadvány a következőképpen áll össze: az elején a kontextus elemzése olvasható, amely a projekt és a kapcsolódó partnerek leírását foglalja magában, majd a hátrányos helyzetű csoportok és az Európai Unió stratégiái kerülnek összefoglalásra. Végül pedig a munkaintegrációs társadalmi vállalkozások (WISE) és a különböző nemzeti kontextusok elemzésének összefoglalója zárja a kiadványt.

MECEC+

Ez a kiadvány az Erasmus + KA2 Strategic Multicultural Partnership Project Early Childhood Education – MECEC + keretében készült. Tartalmazza az érintett partnerek bemutatását, az Európai Unió és a multikulturális kisgyermeknevelés kapcsolatának a magyarázatát, a kutatás módszereit és eszközeit, az igények elemzését és a nemzeti kutatási jelentések összehasonlítását.

JOBCOACH+

A projekt célja a munkaintegrációs társadalmi vállalkozásokkal és a Jobcoach sajátos szakmai profiljával kapcsolatos legjobb és leginnovatívabb gyakorlatok kidolgozása és közvetítése volt. A kiadvány a következőképpen épül fel: először egy rövid kifejtése olvasható az alkalmazott módszertannak, majd a kérdőív-, és a célhoz vezető út leírása: megvizsgálni és összegyűjteni a célközönség véleményét a fő témákról, amelyekre a létrehozandó képzési modul épül, a projekt végeztével.

IN MEMO

A project célja, hogy közelebb hozza az európai államokat és polgáraikat, illetve hogy lehetőséget biztosítson számukra, hogy teljes mértékben részt vehessenek az európai közös építkezésben illetve integrációban. E program révén a polgárok részt vehetnek transznacionális eszmecserékben és az együttműködési tevékenységekben, ezáltal hozzájárulva a közös európai eszmékhez való tartozás érzésének kialakulásához, elősegítve az európai integárciós folyamatot. Ez a kiadvány két részből áll, az első elméleti-reflektív rész, amely a megemlékezéssel, a fogyatékosággal és a fogyatékkal élők kárára elkövetett kegyetlenségekkel foglalkozik, amelyek a náci-fasiszta időkben történtek. A második rész az operatív rész, amely bemutatja működési eszközöket és módokat, tevékenységeket és az operatív javaslatokat tartalmazza, végül pedig a tevékenységek ellenőrzésével és értékelésével zárul.

All Inclusive

Az All Inclusive program célja az óvodát megelőző években a fogyatékossággal élő kisgyermekek, valamint az oktatásból kilépő és/vagy csökkent munkaképességű felnőttek társadalmi integrációjának az erősítése. Az alábbi kiadvány a program rövid bevezetését, a fő irányelveket, és a kutatás elméleti hátterét, végül pedig az érintett partnerek listáját tartalmazza.