BE UNIT

BE UNIT

A Be Unit egy fiatalokra összpontosító, az Erasmus+ program által társfinanszírozott projekt, amely 45 – 18 és 25 év közötti – fiatalt kíván bevonni egy nemzetközi rövidfilmfesztivál megtervezésébe és megszervezésébe. Ugyanakkor az audiovizuális nyelv hasznos eszközzé válik a fiatalok érdekérvényesítő tevékenységének elindításához, amely az aktivizmus egy olyan formája, amelynek célja, hogy az új generációk hangját, igényeit és elképzeléseit a helyi, nemzeti és európai intézmények figyelmébe ajánlja.

Program: Erasmus+ KA220 YOUTH – Együttműködési partnerségek az ifjúságpolitika területén

Kód: A program keretében az ifjúsággal kapcsolatos programokat a fiatalok számára szervezzük meg: 2023-2-IT03-KA220-YOU-000177342

Költségvetés: 250 000,00 €

STEPS – Iskolai oktatás

STEPS – Interkulturális oktatás és szociális mediáció mint a roma és menekült gyermekek és serdülők társadalmi integrációjának eszközei

A STEPS projekt általános célja a roma és menekült gyermekek és serdülők társadalmi és iskolai befogadásának előmozdítása a tanárok, pedagógusok, szociális munkások és más, e területen dolgozó szakemberek és szervezetek kapacitásépítése révén, valamint az interkulturális és befogadó oktatással kapcsolatos ismeretek és innovatív gyakorlatok biztosítása, a korai iskolaelhagyás csökkentése.

PROGRAM: Erasmus+ KA220 Együttműködési partnerségek az iskolai oktatásban

CODE: 2022-1-PT01KA220-SCH-000088350

KÖLTSÉGVETÉS: 120.000,00 €

Net-Works MOOC

A MOOC-hoz A Net-Works projekt partnerei örömmel jelentik be, hogy a MOOC megjelent!  A „Munkaalapú felnőttképzési szolgáltatók hálózatainak kapacitásépítése” című ingyenes MOOC fő célja a munkaalapú felnőttképzési szolgáltatók új, helyi vagy regionális szintű hálózatainak kiépítése és fenntartása, fejlett és kevésbé fejlett hálózatok hálózatépítésére összpontosítva az alábbi témákban: hálózatépítési elvek, lobbizás és érdekérvényesítés, vezetés és pénzügyi […]

ART& INCLUSION – I.O.2 PEDAGOGICAL KIT FOR PRACTITIONERS (Pedagógiai Gyakorlattár szakemberek számára)

Pedagogical Kit for practitioners consists of a toolbox whose main objective is to help professionals to develop practical skills, through the provision of structured and innovative strategies and activities, seeking to help their skills gaps in intervention through art, as a non formal education strategy. We also intend to explore the methodology of building life projects, facilitating the transfer of skills developed by people with disabilities and people with mental illness in order to facilitate their social inclusion and in learning activities. The Pedagogical Kit for practitioners will consist of tools and activities from all partner countries, thus creating a toolbox with a European dimension, containing influence from various social and cultural contexts.

STEAM+ Final Publication

A STEAM+ 2020 átfogó célkitűzése az, hogy egy innovatív módszeren keresztül -mely magába foglalja a STEAM szaktudását és az ECEC gyakorlatait- fejlessze a jövő EU állampolgárainak kreatív és kritikus gondolkodásmódját.

PROGRAM: Erasmus+ Partnerships for Creativity

KÓD: 2020-1-HU01-KA227-SCH-094051

BUDGET: 133.480,00 €

STEAM+ Fogalomtár

STEAM+ 2021
Fogalomtár

PROGRAM: Erasmus+ Partnerships for Creativity

KÓD: 2020-1-HU01-KA227-SCH-094051

BUDGET: 133.480,00 €

STEAM+ Jó Gyakorlatok

A projekt egyik fő célja az volt, hogy a résztvevő felek megfigyeljék és összegyűjtsék a STEAM-oktatás jó gyakorlatait. Ezek a gyakorlatok azért fontosak, mert azokat a konkrét módszereket képviselik, amelyeket a pedagógusok a kisgyermekekkel és gyermekekkel végzett munkájuk során alkalmaznak. A 0-6 éves korú gyermekek oktatása jellemzően játékokat foglal magában – a játék a kisgyermekek számára a kapcsolatteremtés természetes módja, nemcsak másokkal, hanem általában a körülöttük lévő világgal is -, így az általunk összegyűjtött jó gyakorlatok valójában strukturált játékok, amelyeket könnyen be lehet építeni a tantervbe.

PROGRAM: Erasmus+ Partnerships for Creativity

KÓD: 2020-1-HU01-KA227-SCH-094051

BUDGET: 133.480,00 €

FIRST STEPS – Final Publication

A FIRST STEPS 2020 fő célkitűzése a hátrányos helyzetű gyermekek szociális viselkedésbeli beilleszkedésének megvizsgálása és fejlesztése, ellenőrizve továbbá az iskolaváltások (pl. bölcsődéből óvodába, illetve óvodából általános iskolába) sikerességét.

PROGRAM: Erasmus + Strategic Partnerships for school education

KÓD: 2020-1-HU01-KA201-078756

BUDGET: 142.495 €

Net-Works – D 4.1.2 Inventory of successful methodologies

Inventory of successful methodologies in regard to work based adult education

One of the tools of the NET-WORKS project is the learning process provided by the exchange of experiences and good practises: an important part of the Net-Works project is collecting and analysing existing practises in the field of work-based education and evaluating the transfer of existing know-how, inspiring stories.

PROGRAMME: ERASMUS+ PROGRAMME | KA3: Support for policy reforms

CODE: 621524-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

BUDGET: 513.000 €