A MOOC-hoz

A Net-Works projekt partnerei örömmel jelentik be, hogy a MOOC megjelent! 

A „Munkaalapú felnőttképzési szolgáltatók hálózatainak kapacitásépítése” című ingyenes MOOC fő célja a munkaalapú felnőttképzési szolgáltatók új, helyi vagy regionális szintű hálózatainak kiépítése és fenntartása, fejlett és kevésbé fejlett hálózatok hálózatépítésére összpontosítva az alábbi témákban: hálózatépítési elvek, lobbizás és érdekérvényesítés, vezetés és pénzügyi fenntarthatóság, valamint a kölcsönös tanulást ösztönző tudásmegosztás, illetve a jó gyakorlatok cseréje. A MOOC elvégzése során a tanulók: 

– megismerkednek a szociális gazdaság általános fogalmaival, főként a kiszolgáltatott felnőttek munkaerő integrációjára fókuszálva, 

– megismerik a hátrányos helyzetű kategóriákba tartozó emberek profiljait, a munkaerő integrációs szociális vállalkozások (WISE-k) szerepét,

– megértik a hálózatosodás célját: Miért és mikor szükséges/érdemes hálózatot építeni? Hogyan néz ki egy hálózat? (a hálózat felépítése, az  érdekképviselet és a vezetés kialakítása) Milyen előnyökkel jár a hálózathoz való csatlakozás? 

– megértik az érdekérvényesítés és a lobby fogalmait, és azt is, hogy mikor forduljon melyikhez forduljanak,

– alapvető ismereteket szereznek arról, hogyan lehet sikeres érdekérvényesítő kampányokat létrehozni,

– megtanulják, hogyan lehet egy hálózatot pénzügyileg fenntarthatóvá tenni.”