I.ECEC 2018

A I.ECEC 2018 átfogó célkitűzése, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek, különösen különböző etnikai hátterű (például migráns és roma) szociális inklúzióját támogassa, biztosítva az egyenlő esélyeket az iskolakezdéshez és a megfelelő tanulási eredmények eléréséhez szükséges eszköztárat, csökkentve a korai iskolaelhagyást (ESL).

PROGRAM: Strategic Partnerships for school education

KÓD: 2018-1-HU01-KA201-047763

BUDGET: 394.070 €

FINE! 2018

A FINE! 2018 célja, hogy az EU ételbiztonsági irányelveinek megfelelően biztosítsa a (különösen 0 és 3 éves kor közötti) gyermekek számára a fejlődésük szempontjából elengedhetetlen egészséges, megfelelő táplálkozást.

PROGRAM: Erasmus+ Strategic Partnerships for school education

KÓD: 2018-1-HU01-KA201-047760

BUDGET: 134.565 €

AMTCC 2018

Az AMTCC projekt fő célkitűzése olyan munkahelyi képzési módszerek fejlesztése, valamint az EU-ban történő terjesztése, melyek elősegítik a munkakereséshez szükséges ismeretek megtanulását/megszerzését társadalmilag kirekesztett emberek számára.

PROGRAM: Erasmus+ Strategic Partnerships for adult education

KÓD: 2018-1-FR01-KA204-048166

BUDGET: 127.575 €

SEE 2019

A projekt célja az volt, hogy feltérképezze azokat a társadalmi vállalkozásokat és szervezeteket, amelyek a nők felhatalmazásáért és társadalmi integrációjáért, a munkájukba való beilleszkedésért, a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációjáért és a társadalmi vállalkozások általános fejlődéséért dolgoznak.
SEE – Szociális gazdaság és a társadalmi vállalkozások a hátrányos helyzetű emberek befogadása érdekében.

PROGRAM: Human Rights Fund 2019 Democracy Fund 2019 – Embassy of the Kingdom of the Netherlands

KÓD: BDP-MR-2019-04

BUDGET: 13.122 €

ED.IT 2018

A projekt a 0 és 3 év közötti gyermekek multikulturális oktatására összpontosított. A projekt fő célja az volt, hogy korszerűsítse és javítsa a kisgyermeknevelők szakmai képzését a multikulturalizmus és a befogadás szempontjából.

PROGRAM: Erasmus+

KÓD: 2018-1-HU01-KA102-047362

BUDGET: 64.594 €

THE AUTONOMY PATHS

A Central European Initiative (CEI) egy regionális kormányközi fórum, amely elkötelezte magát az európai integráció támogatása mellett a tagállamok között az Európai Unióban (EU) és a nemzetközi szervezetekkel. Ez a kiadvány inspiráló és hasznos ötleteket kínál azok számára, akik a társadalmi integráció területén dolgoznak, valamint további stratégiákat ajánl az Európa 2020 irányelveivel kapcsolatban az integrációt és az aktív fejlődést illetően. Tartalmazza továbbá az európai társadalmi integráció szükségességének a magyarázatát, a hátrányos helyzetűek munkahelyi bevonási technikáinak az elemtését, végül a kiadvány az egyes partnerek által bevált eljárásainak az összegyűjtésével zárul.

EDUCHILD 2017

Az EDUCHILD – Oktatás multikulturális környezetben a kisgyermekkorban lévő fiatalok számára, egy Erasmus+ transznacionális mobilitási projekt volt a szakképzésben részt vevő diákok és személyzet számára. A projekt középpontjában a 0-3 éves gyermekek multikulturális nevelése állt (ECEC-Early Child Education and Care). A projekt koordinátora a Galileo Progetti Nonprofit Ltd. volt.
PROGRAM: Erasmus+
KÓD: 2017-1-HU01-KA102-035581
BUDGET: 53,410 €

THE AUTONOMY PATHS 2017

A CEI stratégiai célkitűzése a CEI-tagállamok támogatása az európai integráció felé vezető úton; ezenfelül elősegíteni a CEI-tagállamok uniós szabályokhoz és modellekhez való igazodását; kis és közepes méretű projektek megvalósításán keresztül.

PROGRAM: CEI – Central European Initiative

KÓD: 1202.023-17

BUDGET: 29.941 €

PRESS

A PRESS projekt hozzájárul az Európa 2020 program által az oktatásban, a foglalkoztatásban és a társadalmi integrációban kitűzött célok eléréséhez, Magyarországon pedig a nemzeti társadalmi integrációs stratégia végrehajtásához: mélyszegénység, gyermek-, illetve romaszegénység (2011-2020) elleni harchoz. A kiadvány a következőképpen áll össze: az elején a kontextus elemzése olvasható, amely a projekt és a kapcsolódó partnerek leírását foglalja magában, majd a hátrányos helyzetű csoportok és az Európai Unió stratégiái kerülnek összefoglalásra. Végül pedig a munkaintegrációs társadalmi vállalkozások (WISE) és a különböző nemzeti kontextusok elemzésének összefoglalója zárja a kiadványt.

MECEC+

Ez a kiadvány az Erasmus + KA2 Strategic Multicultural Partnership Project Early Childhood Education – MECEC + keretében készült. Tartalmazza az érintett partnerek bemutatását, az Európai Unió és a multikulturális kisgyermeknevelés kapcsolatának a magyarázatát, a kutatás módszereit és eszközeit, az igények elemzését és a nemzeti kutatási jelentések összehasonlítását.