SEE 2019

A projekt célja az volt, hogy feltérképezze azokat a társadalmi vállalkozásokat és szervezeteket, amelyek a nők felhatalmazásáért és társadalmi integrációjáért, a munkájukba való beilleszkedésért, a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci integrációjáért és a társadalmi vállalkozások általános fejlődéséért dolgoznak.
SEE – Szociális gazdaság és a társadalmi vállalkozások a hátrányos helyzetű emberek befogadása érdekében.

PROGRAM: Human Rights Fund 2019 Democracy Fund 2019 – Embassy of the Kingdom of the Netherlands

KÓD: BDP-MR-2019-04

BUDGET: 13.122 €

ED.IT 2018

A projekt a 0 és 3 év közötti gyermekek multikulturális oktatására összpontosított. A projekt fő célja az volt, hogy korszerűsítse és javítsa a kisgyermeknevelők szakmai képzését a multikulturalizmus és a befogadás szempontjából.

PROGRAM: Erasmus+

KÓD: 2018-1-HU01-KA102-047362

BUDGET: 64.594 €

EDUCHILD 2017

Az EDUCHILD – Oktatás multikulturális környezetben a kisgyermekkorban lévő fiatalok számára, egy Erasmus+ transznacionális mobilitási projekt volt a szakképzésben részt vevő diákok és személyzet számára. A projekt középpontjában a 0-3 éves gyermekek multikulturális nevelése állt (ECEC-Early Child Education and Care). A projekt koordinátora a Galileo Progetti Nonprofit Ltd. volt.
PROGRAM: Erasmus+
KÓD: 2017-1-HU01-KA102-035581
BUDGET: 53,410 €

THE AUTONOMY PATHS 2017

A CEI stratégiai célkitűzése a CEI-tagállamok támogatása az európai integráció felé vezető úton; ezenfelül elősegíteni a CEI-tagállamok uniós szabályokhoz és modellekhez való igazodását; kis és közepes méretű projektek megvalósításán keresztül.

PROGRAM: CEI – Central European Initiative

KÓD: 1202.023-17

BUDGET: 29.941 €

M.I.T.O. 2016

Magyarországon, az újkeletű készségek és bevált szakmai gyakorlatok európai szemléletű cseréje érdekében.

PROGRAM: Erasmus+

KÓD: 2016-1-HU01-KA102-022482

BUDGET: 32,496 €

PRESS 2016

Az európai szociális gazdaság előmozdítása érdekében a hátrányos helyzetű nők munkaerő-piaci integrációjára irányuló stratégiák és szociális vállalkozói szellem előremozdítása a projekt fő célja.
A PRESS projekt célja továbbá olyan stratégiák végrehajtása, amelyek támogatják a hátrányos helyzetű nők munkaerő-piaci integrációjára irányuló európai szociális gazdasági stratégiákat.

PROGRAM: KA2 – Strategic Partnerships – Cooperation for innovation and the exchange of good practices

KÓD: 2016-1-HU01-KA202-023003

BUDGET: 129.150 €

MECEC+ 2016

A MECEC célja az volt, hogy összehasonlító tanulmányt készítsen a multikulturális gyermekkori nevelésről a partnerek országaiban.

PROGRAM: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices.

KÓD: 2016-1-HU01-KA201-022945

BUDGET: 89.927 €

JOBCOACH+ 2016

A projekt célja a legjobb és a leginnovatívabb gyakorlatok kidolgozása és közvetítése volt a partnerszervezetek között, amelyek a munkaintegrációs társadalmi vállalkozásokhoz és a Jobcoach sajátos szakmai profiljához kapcsolódnak.

PROGRAM: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices.

KÓD: 2013-3104/001-001

BUDGET: 56.000 €

CIE 2016

Ez a projekt a munka mobilitására összpontosította a figyelmet, különösen a kisgyermekkori nevelés területén, amelynek célja a jövőbeli gyermekpedagógusok kulcskompetenciáinak fejlesztése az inkluzív oktatás elveinek követésével, az európai irányelvekkel összhangban.

PROGRAM: Mobilitási projektek

KÓD: 2016-1-HU01-KA102-022728

BUDGET: 46.512 €

INFINITO 2014

Ez a projekt lehetőséget biztosított a leendő ápolóknak és szociális munkásoknak, hogy kiegészítsék a szakképzés során megszerzett szakmai tudásukat modern, jól felszerelt, kiváló minőségű környezetben, egy olasz létesítményben szerzett tapasztalatokkal.

PROGRAM: Mobilitási projektek

KÓD: 14/KA1VET/365

BUDGET: 39.879 €