JOBCOACH+

A projekt célja a munkaintegrációs társadalmi vállalkozásokkal és a Jobcoach sajátos szakmai profiljával kapcsolatos legjobb és leginnovatívabb gyakorlatok kidolgozása és közvetítése volt. A kiadvány a következőképpen épül fel: először egy rövid kifejtése olvasható az alkalmazott módszertannak, majd a kérdőív-, és a célhoz vezető út leírása: megvizsgálni és összegyűjteni a célközönség véleményét a fő témákról, amelyekre a létrehozandó képzési modul épül, a projekt végeztével.

M.I.T.O. 2016

Magyarországon, az újkeletű készségek és bevált szakmai gyakorlatok európai szemléletű cseréje érdekében.

PROGRAM: Erasmus+

KÓD: 2016-1-HU01-KA102-022482

BUDGET: 32,496 €

PRESS 2016

Az európai szociális gazdaság előmozdítása érdekében a hátrányos helyzetű nők munkaerő-piaci integrációjára irányuló stratégiák és szociális vállalkozói szellem előremozdítása a projekt fő célja.
A PRESS projekt célja továbbá olyan stratégiák végrehajtása, amelyek támogatják a hátrányos helyzetű nők munkaerő-piaci integrációjára irányuló európai szociális gazdasági stratégiákat.

PROGRAM: KA2 – Strategic Partnerships – Cooperation for innovation and the exchange of good practices

KÓD: 2016-1-HU01-KA202-023003

BUDGET: 129.150 €

MECEC+ 2016

A MECEC célja az volt, hogy összehasonlító tanulmányt készítsen a multikulturális gyermekkori nevelésről a partnerek országaiban.

PROGRAM: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices.

KÓD: 2016-1-HU01-KA201-022945

BUDGET: 89.927 €

JOBCOACH+ 2016

A projekt célja a legjobb és a leginnovatívabb gyakorlatok kidolgozása és közvetítése volt a partnerszervezetek között, amelyek a munkaintegrációs társadalmi vállalkozásokhoz és a Jobcoach sajátos szakmai profiljához kapcsolódnak.

PROGRAM: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices.

KÓD: 2013-3104/001-001

BUDGET: 56.000 €

CIE 2016

Ez a projekt a munka mobilitására összpontosította a figyelmet, különösen a kisgyermekkori nevelés területén, amelynek célja a jövőbeli gyermekpedagógusok kulcskompetenciáinak fejlesztése az inkluzív oktatás elveinek követésével, az európai irányelvekkel összhangban.

PROGRAM: Mobilitási projektek

KÓD: 2016-1-HU01-KA102-022728

BUDGET: 46.512 €

INFINITO 2014

Ez a projekt lehetőséget biztosított a leendő ápolóknak és szociális munkásoknak, hogy kiegészítsék a szakképzés során megszerzett szakmai tudásukat modern, jól felszerelt, kiváló minőségű környezetben, egy olasz létesítményben szerzett tapasztalatokkal.

PROGRAM: Mobilitási projektek

KÓD: 14/KA1VET/365

BUDGET: 39.879 €

IN MEMO

A project célja, hogy közelebb hozza az európai államokat és polgáraikat, illetve hogy lehetőséget biztosítson számukra, hogy teljes mértékben részt vehessenek az európai közös építkezésben illetve integrációban. E program révén a polgárok részt vehetnek transznacionális eszmecserékben és az együttműködési tevékenységekben, ezáltal hozzájárulva a közös európai eszmékhez való tartozás érzésének kialakulásához, elősegítve az európai integárciós folyamatot. Ez a kiadvány két részből áll, az első elméleti-reflektív rész, amely a megemlékezéssel, a fogyatékosággal és a fogyatékkal élők kárára elkövetett kegyetlenségekkel foglalkozik, amelyek a náci-fasiszta időkben történtek. A második rész az operatív rész, amely bemutatja működési eszközöket és módokat, tevékenységeket és az operatív javaslatokat tartalmazza, végül pedig a tevékenységek ellenőrzésével és értékelésével zárul.

RESPEC 2013

A projekt célja az volt, hogy elősegítse a szociális gazdaság területén bevált gyakorlatok azonosítását, közvetítését és átadását.

PROGRAM: European program PROGRESS

KÓD: VS/2013/0318

BUDGET: 146.363 €

InMemo 2013

A projekt fő célja a tapasztalatgyűjtés volt, a totalitárius rendszerek tanúitól, és a megemlékezés a láthatatlan áldozatokról: a totalitárius rendszerek által bántalmazott testi és szellemi fogyatékkal élőkről.

PROGRAM: Europe for citizens

KÓD: 2013/3271/001-001

BUDGET: 97.000 €