IN MEMO

A project célja, hogy közelebb hozza az európai államokat és polgáraikat, illetve hogy lehetőséget biztosítson számukra, hogy teljes mértékben részt vehessenek az európai közös építkezésben illetve integrációban. E program révén a polgárok részt vehetnek transznacionális eszmecserékben és az együttműködési tevékenységekben, ezáltal hozzájárulva a közös európai eszmékhez való tartozás érzésének kialakulásához, elősegítve az európai integárciós folyamatot. Ez a kiadvány két részből áll, az első elméleti-reflektív rész, amely a megemlékezéssel, a fogyatékosággal és a fogyatékkal élők kárára elkövetett kegyetlenségekkel foglalkozik, amelyek a náci-fasiszta időkben történtek. A második rész az operatív rész, amely bemutatja működési eszközöket és módokat, tevékenységeket és az operatív javaslatokat tartalmazza, végül pedig a tevékenységek ellenőrzésével és értékelésével zárul.

All Inclusive

Az All Inclusive program célja az óvodát megelőző években a fogyatékossággal élő kisgyermekek, valamint az oktatásból kilépő és/vagy csökkent munkaképességű felnőttek társadalmi integrációjának az erősítése. Az alábbi kiadvány a program rövid bevezetését, a fő irányelveket, és a kutatás elméleti hátterét, végül pedig az érintett partnerek listáját tartalmazza.