Időtartam: 01/01/2014 – 31/12/2014

Ennek a projektnek az általános célkitűzése az volt, hogy elősegítse a bevált gyakorlatok és a szociális gazdaság, és különösen a társadalmi integrációs vállalkozások sikerélményeinek azonosítását, közvetítését, terjesztését és átadását annak az érdekében, hogy munkahelyeket teremtsenek a kiszolgáltatott helyzetben lévő, vagy a társadalmi kirekesztés kockázatánam kitett embereknek, készségeik fejlesztése, valamint a munkába való beilleszkedésük elősegítésének az érdekében.

Partnerek:

 -FUNDACIÓN LESMES – Spain 

-ENSIE European Network of Social Integration Enterprises – Belgium

-RES Réseau d’Entreprises Sociales – Belgium 

-FECLEI, Federación Castellanoleonesa de Empresas de Inserción (Spain)